Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Patiëntenorganisaties kunnen een gelijkwaardige partij zijn aan tafel bij een ministerie of ziekenhuis, maar moeten wel weten wat ze willen. Dat zegt Robin Bremekamp, gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken. Hij trakteert het publiek op een snelle masterclass samenwerking. “Succesvol samenwerken begint bij jezelf.”

Robin Bremekamp is partner en adviseur bij Common Eye. Hij is altijd op zoek naar kansen om een samenwerking tot een succes te maken. Hoe voorspelbaarder je bent als samenwerkingspartner, hoe beter de uitkomst zal zijn, zegt hij. Maar dat zijn niet de enige ingrediënten voor een succesvolle samenwerking. Hij somt vijf thema’s op. “Ten eerste moet je op zoek gaan naar de gezamenlijke ambitie. Bovendien moet je recht doen aan alle belangen. En, niet onbelangrijk: het gaat om de relatie. Je hoeft niet met elkaar op vakantie, maar je moet er wel aan werken. Dan moet je het goed organiseren. En hou het klein, tuig geen grote constructies op. Goed kunnen samenwerken vraagt om een duidelijk proces.”

PGOsupport congres

Dijkdoorbraak 

Wie goed op deze vijf thema’s let: ambitie, belangen, relatie, proces en duidelijkheid, krijgt geen garantie voor een succesvolle samenwerking zegt Robin, “maar je komt wel in de buurt.” Iemand uit het publiek vult aan: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”

Toch is samenwerking niet áltijd een oplossing, zegt Robin. “Als er een dijk doorbreekt, wil je niet overleggen, dan heb je hiërarchie nodig.”

 

Iemand in het publiek heeft een vraag aan Robin. “Je kunt een vertegenwoordiger van patiënten aan tafel zetten bij een ministerie of een ziekenhuis maar dan heb ik niet meteen de indruk dat het om een gelijkwaardige samenwerking gaat. Wat vind jij hiervan?” Robin: “In een samenwerkingsverband is geen enkele partij gelijk maar de partijen zijn wel gelijkwaardig. Ook al ben je een kleinere organisatie; als je duidelijk bent over wat je wil en over wat je wil bereiken, kun je toch een succesvolle samenwerkingspartner zijn. Patiëntenorganisaties moeten daarin soms nog een professionaliseringsslag maken. Ze moeten weten wat ze willen bereiken en hoe ze dat willen bereiken. Maar gelijkwaardig zijn ze.”

Spraakverwarring voorkomen

Iemand anders uit het publiek wil weten in hoeverre Robin tijd inruimt om dezelfde taal aan tafel te leren spreken. “Want vaak zit je in een multidisciplinaire samenwerking met verschillende organisaties”, zegt de vertegenwoordigster. “Dan snap je elkaar niet altijd.” 

“Veel tijd. Die is noodzakelijk”, zegt Robin. “Anders komt er spraakverwarring. Zo werden we bij een samenwerkingsverband van meerdere ouderenorganisaties geroepen. Ze maakten al anderhalf jaar ruzie omdat ze elkaar niet begrepen. Toen ik daar binnenkwam vroeg ik: wat bedoelen jullie nou eigenlijk met ‘volumes bij elkaar leggen?’ Toen kreeg ik vier verschillende antwoorden. Dit soort situaties kom ik ieder half jaar weer tegen. Spraakverwarring. Je weet vaak niet of elkaar precies begrijpt. Er is tijd voor nodig. Een goede samenwerking kost veel tijd.”

Maar hoe doe je dat nou? Zorgen dat je elkaar begrijpt? Heeft Robin tips? “Openheid. Openheid is besmettelijk. Als je het zelf doet, écht doet, dan volgt er van de drie partijen aan tafel minstens één. Succesvol samenwerken begint echt bij jezelf.” 

 

Robin Bremekamp