EUPATI Nederland: Zonder de kennis van patiënten kan de zorg niet

EUPATI Nederland leidt patiënten op, zodat die beter kunnen participeren in geneesmiddelenontwikkeling. Live Magazines vroeg oud-student Ilse hoe ze de opleiding heeft ervaren.

“Ik was al vijftien jaar actief binnen de vereniging voor mensen met psoriasis. Maar van medicijnontwikkeling wist ik niet veel, terwijl er juist heel wat ontwikkelingen waren bij psoriasis. Ik heb me op het allerlaatste moment ingeschreven bij de opleiding. Je leert vaardigheden en krijgt basiskennis om je rol als patiëntenvertegenwoordiger goed in te vullen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Die twee zijn aan elkaar gekoppeld. En dat is het goede eraan, je wordt een ervaringsdeskundige die de aangeleerde vaardigheden op het juiste moment kan toepassen. Toen ik de opleiding had voltooid stelde ik mezelf de vraag, ga ik de patiëntenvertegenwoordiging erbij blijven doen als hobby? Het antwoord was ‘nee’."

"Patiënten hebben vaak ook nog een ‘gewone’ baan en die vaardigheden en kundigheid kun je óók inbrengen. Dus ik wilde dat combineren. Daarom ben ik bij de Patiëntenfederatie gaan werken. Bij de patiëntenvereniging van mijn aandoening, want dat ben ik ernaast blijven doen, attenderen we nu patiënten op nieuwe medicatie. Ik vind dat niet alleen artsen geïnformeerd moeten worden over medicijnen, maar patiënten net zo goed. Zonder kennis van de patiënt kan de zorg niet. Ik ben er echt van overtuigd dat de kennis van patiënten complementair is. Het is de kunst om die kennis goed over te brengen. Daar heeft de opleiding me bij geholpen.”

Interessant: