Succesvol organiseren om van waarde te blijven

Gluren bij de buren, wie houdt er niet van? In de online inspiratiesessie ‘Succesvol organiseren om van waarde te blijven’ van PGOsupport nemen we vandaag een kijkje in de culturele keuken. De online inspiratiesessie wordt geleid door Wil Verschoor, directeur van patiëntenorganisatie Stichting Hoormij. Aan tafel zit Victor van Haeren, zakelijk directeur bij culturele organisatie Akoesticum, een nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater. Ook Jolanda van Dijk, organisatieadviseur bij PGOsupport is aangeschoven.

Schaarste

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties hebben bij het uitvoeren van hun activiteiten te maken met een schaarste aan middelen als menskracht, tijd en budget. Ze hebben moeite om vrijwilligers te vinden, keuzes te maken, hebben weinig jonge leden of bereiken te weinig donateurs. In de online inspiratiesessie van vanmiddag gluren we bij de buren. Hoe pakt bijvoorbeeld de cultuursector deze issues aan? Hoe zijn en blijven zij een succesvolle organisatie? En wat kunnen patiëntenorganisaties van de culturele sector leren?

Ondernemerschap: ontwikkelen, innoveren en risico’s nemen

Victor van Haeren, zakelijk directeur van Akoesticum, neemt het woord. “Wij zijn net als veel patiëntenorganisaties een stichting, maar we zien onszelf als een social enterprise.” Deze denkwijze beïnvloedt de manier waarop men bij Akoesticum werkt. “We zijn echt ondernemers. We ontwikkelen, innoveren en nemen risico’s. En we maken fouten waar we van leren.” Doordat de organisatie zich openstelt voor een avontuurlijke aanpak worden doelen behaald. Zo begint Akoesticum soms met organiseren terwijl er nog geen publieksaantallen bekend zijn. “Daarmee nemen we een voorfinancieringsrisico”, vertelt Victor. “Met werknemers doen we hetzelfde. We nemen goede nieuwe mensen aan, ook als er nog geen vacature is. Het helpt ons dan om echt als ondernemers te denken.”

Ga in een vroeg stadium met de stofkam door alle ideeën.

PGOsupport congres

Samenwerken en zoeken naar dat ene goede idee

Een tweede tip van Victor is om op zoek gaan naar dat ene goede idee. Dat klinkt als een open deur, maar blijkt toch ingewikkelder dan het lijkt. Ideeën zijn er te over, maar de echt goede ideeën zijn schaars. Jolanda van Dijk, organisatieadviseur bij PGOsupport, vult aan: “Ideeën zijn er in de zorgsector ook genoeg, maar keuzes maken is lastig. We hebben torenhoge ambities en vinden alles belangrijk. Het is soms moeilijk om echt te focussen.” Victor beaamt dit. “Je hebt vaak eerder te veel dan te weinig ideeën. Daarom is het belangrijk dat je de stofkam in een vroeg stadium door de ideeën haalt. Snel filteren, kill your darlings.” Terwijl kiezen volgens Jolanda juist ook betekent dat je dingen niet doet. “Vaak is er zoveel bevlogenheid en betrokkenheid dat men niet kiest en alles wil doen. Terwijl keuzes maken nu juist zo belangrijk is.”

Een missie geeft context aan je werk. Het is een middel om je te focussen.

Trouw blijven aan je missie

Hoe je die keuzes maakt? Door echt af te bakenen wie je bent en wat je doet. Het helpt om duidelijk te krijgen waar je voor staat en wat je wel of juist niet doet. Koppel de keuzes die je maakt aan de missie van je organisatie. Daarvoor is het essentieel dat je organisatie de missie begrijpt en doorleeft, en dat je ook trouw blijft aan deze missie. Victor: “Een missie geeft context aan je werk. Het is een middel om je te focussen.” Jolanda: “Het komt vaak voor dat ik een missie of een visiestuk zie waarbij alles helder lijkt, maar wanneer ik drie vragen stel ik toch drie verschillende verhalen krijg. Daar mag geen verschil in zitten. Komt dat toch voor, dan moet je echt een paar stappen terug.”

 

Samenwerken is een soort vuurtje stoken

reflectietekening Van waarde blijven

Samenwerken

Akoesticum kijkt regelmatig over de grenzen van de eigen culturele sector. Zo wordt er ook samengewerkt met de zorgsector. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met Philadephia, waar Akoesticum hulpverleners en familieleden traint om muziek te gebruiken in de gehandicaptenzorg. Door samen te werken over de grenzen van de eigen sector kun je samen zoeken naar goede ideeën en financieringen. Ook Wil Verschoor werkt graag samen met andere partijen. “Start het organisch op. Focus op je gezamenlijke belang. En begin met iets kleins. Werkt dat goed, dan kun je uitbreiden.” Jolanda: “Samenwerken is een soort vuurtje stoken. Je moet dat ene vonkje hebben: een enthousiast persoon die een vonkje meeneemt en anderen meekrijgt, zodat het vonkje kan uitgroeien tot een vuur.”

Het geld klotst tegen de plinten

Ondertussen worden er in de chat druk ervaringen uitgewisseld en vragen gesteld. Zo is een deelnemer benieuwd naar tips voor kleine organisaties met weinig donaties en zonder budget. Ook Akoesticum begon op 0, vertelt Victor. Succes valt of staat volgens hem met het verhaal achter je organisatie. Een mening die Jolanda deelt. “Probeer goed te formuleren wat de toegevoegde waarde van je organisatie is. Waarom besta je? Wat heb je te bieden? Wat levert het jouw achterban op en hoe komt dat?” De sprekers zijn het met elkaar eens dat een idee goed uitgewerkt moet worden. Stel de juiste vragen, bepaal wat je wilt bereiken en onderscheid doel en middelen. Jolanda: Ik zeg wel eens, het geld klotst in Nederland tegen de plinten, maar je moet het wel weten te vinden.” Victor vult aan: “Plinten zijn er genoeg. Geld is niet het punt, goede ideeën zijn dat wel.”

Waardevolle tips

De medewerkers van diverse patiënten- en gehandicaptenorganisaties gaan naar huis met een aantal praktische en waardevolle tips om succesvol te organiseren. Door te focussen op dat ene goede idee, door trouw te blijven aan de missie van de organisatie en door je op te stellen als een echte ondernemer kan het niet anders dan er na vanmiddag weer een nieuwe stap wordt gezet in die professionalisering. 

Externe video: Online sessie: Succesvol organiseren om van waarde te blijven
reflectietekening Van waarde blijven

Leestips op de PGOsupport-website

 

Cursussen en modules